ביטוח נסיעות לחו"ל

הכיסוי הביטוחי לנסיעות לחו”ל הוא בסיסי, הוגדר כך על ידי הפיקוח על הביטוח,  בכל חברות הביטוח וכולל הוצאות רפואיות עד לגבול האחריות שנקבע בפוליסה.

ניתן לרכוש הרחבות לפוליסה הבסיסית כמו כבודה, ביטול/קיצור נסיעה, הרחב לקורונה, ספורט אתגרי ועוד.