מדיניות פרטיות

הצהרת נכונות

ברוכים הבאים לאתר הבית של סוכנות הביטוח “מטריקס סוכנות לביטוח  (2014) בע”מ” (להלן: “הסוכנות”) המצוי בכתובת האינטרנט matrix-ins.co.il (להלן: “האתר”).

הסוכנות נוקטת באמצעים טכנולוגים וחדשניים ועושה את מירב המאמצים כדי לשמור ולכבד את פרטיות המבוטחים והגולשים.

 

מטרת מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בשפה פשוטה, ברורה ובהירה במטרה להעניק לך את השקיפות מול הסוכנות על אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש במידע זה אגב היותך מבוטח בסוכנות או אגב שימושך ו/או גלישתך באתר האינטרנט של הסוכנות (ולהלן ביחד: “השירותים”). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים גם יחד (זכר ונקבה). 

 

הסכמת לקוח

ידוע לך והנה מסכים לשמירת, איסוף והחזקת המידע אודותיך במאגרי המידע של הסוכנות ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו”ל. הנך מאשר כי כל הנתונים שנמסרים לנו על ידך ו/או מי מטעמך בין כמבוטח בסוכנות ובין כגולש באתר זה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך המלאה ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם.

 

איסוף המידע

המידע שנאסף אודותיך מגלישה באתר עשוי לכלול את כתובת ה-IP של המחשב, היסטורית הגלישה שלך, שעות הכניסה לאתר, שעות היציאה מהאתר, עמודים או תכנים בהם צפית וכן הפרטים האישיים אותם אתה מותיר, ככל שהינך עושה כן, בתיבות השדה כגון: שם פרטי ושם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ונושא הפנייה. בכל עת, הנך רשאי להגיש בקשה להסיר את נתוניך, בין היתר מרשימת התפוצה, באמצעות הדרכים ליצירת קשר.  

 

השימוש במידע

ידוע לך והנך מסכים כי השימוש במידע אודותיך יעשה לצורכי מתן השירותים ו/או קבלת החלטות, לרבות באמצעות צדדי ג’. השארת הפרטים באתר על ידך מהווה הסכמה לכך שישלחו אליך מדי פעם פרסומות שיווקיות מותאמות, באופן ישיר או אוטומטי, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 וכן על פי סעיף 17ו לחוק הגנת הפרטיות, תמש”א – 1981.

 

מסירת מידע ע”י הסוכנות לצדדים שלישיים

הסוכנות תמסור את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, במקרה הבאים:

·         ככל שהגדרותיך במכשיר הסלולרי או במחשב מאפשרות זאת, הסוכנות עשויה למסור מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לצורך שיפור וייעול השירותים עבורך. 

·         ככל שיופיעו קישורים אחרים באתר הסוכנות שיפנו אותך לגלישה באתרים חיצוניים ואתה תשאיר פרטים באותם האתרים – רצוי כי בטרם תעשה זאת תקרא את מדיניות הפרטיות באותם האתרים. מובן כי אין הסוכנות אחראית על פרטיותך באותם אתרים חיצוניים שלא קשורים לאתר הסוכנות.

·         אם יתקבל צו שיפוטי מכל סוג של ערכאה במערכת המשפט ו/או גוף ממשלתי מוסדי, המורה לסוכנות להעביר את פרטיך.

·         אם הסוכנות תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר. הסוכנות תעשה את מירב המאמצים לעדכנך על כך.  

·         יועצים, ספקים או קבלנים מטעם החברה העשויים לשמור את המידע אודותיך. למשל, המידע שלך עשוי להישמר אצל הגורם המנהל את האתר עבורנו.

 

Cookies (קבצי “עוגיות”)

ה-Cookies  הם קבצי טקסט, שורות קוד, הנוצרים בדפדפן האינטרנט שלך, ככל שההגדרות שלך מאפשרות זאת. הקבצים האלו אוספים מידע אודותיך כמו למשל: כמה זמן שהית באתר, התוכן והמידע שעליו צפית, מועד ההתחברות, כתובת ה-IP שלך ועוד קודי זיהוי דיגיטליים אחרים. המידע מאפשר לנו להתאים את השימוש שלך באתר לצרכיך והעדפותיך האישיות, בין היתר למטרות סטטיסטיקה, אפיון ושיווק וכן לצורכי אבטחת המידע. בכל עת, הנך רשאי להסיר את השימוש בקבצים אלו באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. הסוכנות מבהירה, כי לאחר שתעשה כן האתר עשוי שלא לחשוף בפניך את מלוא התכנים ולהציג בפניך תכנים חלקיים בלבד.

 

אבטחת מידע

הסוכנות עושה שימוש במערכות טכנולוגיה מתקדמות ומיישמת את נהלי אבטחת המידע בהתאם לרגולציה הישראלית והכל בכדי לאבטח ברמה המירבית ביותר את המידע הקיים אודותיך בחברה.

יחד עם זאת, יובהר כי אין בטחון מוחלט בכל הנוגע להגנת סייבר ולכן הסוכנות אינה מתחייבת באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למאגרי המידע שלה.  

 

זכות העיון במידע ותיקון המידע

יש לך את הזכות לעיין במידע הנאסף אודותיך במאגרי המידע של החברה, בין היתר, במסגרת הגלישה באתר ואף לבקש מהסוכנות לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכול בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. כדי לממש זכויות אלו הנך רשאי לפנות אלינו באמצעות הדרכים ליצירת קשר.

 

שינוי מדיניות הפרטיות

הסוכנות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו בהתאם לשיקול דעתה. הנך רשאי להיכנס לאתר הסוכנות בכל עת ולהתעדכן בשינויים, ככל שקיימים.

 

דרכים ליצירת קשר

בכל שאלה ו/או בקשה או אם הנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, הנך רשאי לפנות אלינו בדרכים הבאות: כתובת – המרד 29, קומה 18 ת”א; דואר אלקטרוני –  info@matrix-ins.co.il


תאריך עדכון 4 אפריל 2023