ביטוח אלמנטרי

מה זה ביטוח אלמנטרי? מה הוא כולל? איזה צורך יש בביטוח כזה לאדם פרטי? לחברה או ארגון? לבעלי מקצוע?

ביטוח אלמנטרי נקרא גם ביטוח כללי והוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכונים:

 • סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו)
 • סיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש.

מהם תחומי הביטוח העיקריים בביטוח אלמנטרי:

 • ביטוח רכב: ביטוח המכסה את המבוטח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו (ביטוח חובה), ןכן ביטוח מפני נזק לצד שלישי.
 • ביטוח דירה: ביטוח המכסה את המבוטח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה,שיטפון, רעידת אדמה, פריצה וכדומה. פוליסות ביטוח רכוש מנוסחות לפעמים כך שהביטוח ישלם את הסכום המצוין בפוליסה ולאו דווקא את שווי הנזק שנגרם.
 • ביטוח עסקי: ביטוח המכסה את המבוטח מפני נזק לבית העסק כתוצאה משריפה,שיטפון, רעידת אדמה, פריצה, חבות כלפי צד שלישי, חבות כלפי העובדים וכדומה.
 • ביטוח חבויות: ביטוח המכסה אחריות ורשלנות המבוטח כלפי צד שלישי, כלפי לקוחותיו וכיו”ב.
 • ביטוח ימי ואווירי: ביטוח של סחורה הנמצאת בתובלה ימית או בתובלה אווירית, וכן ביטוח כלי שיט וכלי טיס.
 • ביטוח נסיעות לחו”ל: ביטוח המכסה נזק שנגרם למטייל, אם בגוף (הוצאות רפואיות) ואם ברכוש בזמן שהייתו מחוץ לארץ.
 • ביטוח אשראי: ביטוח המכסה ספקים בעסקאות שבהן הלקוחות אינם משלמים תמורת הסחורה ברגע העברתה. הוא נועד להגן על הספק מפני פשיטת רגל או הפסד בגין אי קבלת תשלום מצד לקוחות.

ביטוח אלמנטרי נעשה על פי פוליסה – חוזה ההתקשרות בין המבוטח למבטח – המפרטת את הרכוש המבוטח ואת ערכו, את המקרים שבהם ישולם סכום הביטוח, ואת הפרמיה – הסכום שמשלם המבוטח למבטח בתמורה לביטוח.

פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות בדרך כלל סכום של השתתפות עצמית – סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. להשתתפות העצמית שתי מטרות:

 • מניעתן של תביעות קטנות, כאלה שגובהן נמוך מגובה ההשתתפות העצמית.
 • הקטנת הסיכון המוסרי של חברת הביטוח על ידי מתן תמריץ מסוים למבוטח לשמור על רכושו, כדי להימנע מההשתתפות העצמית.

לעיתים מוצע סכום משתנה של השתתפות עצמית: ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, כך הפרמיה נמוכה יותר.

בקביעת גובה הפרמיה ניתנת הנחה בגין היעדר תביעות – הנחה שהיא תמריץ נוסף למבוטח להימנע מהגשת תביעה לחברת הביטוח.