איתור כספים אבודים

חלק גדול מהכספים האבודים הם כאלו שהחוסכים אינם יודעים על קיומם, לאור עזיבת מקום עבודה ולא ידעו או שכחו שהיה להם חיסכון פנסיוני שהמעסיק הפריש בגינו כספים.

במקרים אחרים מדובר בחוסכים שלא ניהלו רישום מסודר, ושפרטיהם אצל הגופים המוסדיים אינם נכונים ולא ניתן היה לאתרם, כגון תוכניות חיסכון, קופות גמל שעשו סבא וסבתא לנכדים. חלק אחר מהכספים שייכים ליורשים שיקיריהם השאירו להם ירושה.

השאירו פרטים ונשמח לסייע באיתור הכספים האבודים

סוגי הכספים אבודים-

  1. חסכונות פנסיונים לא פעילים– כספים שהופקדו בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל.
  2. חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק – חשבונות עו”ש או פיקדון לא פעיל, במטבע ישראלי או במט”ח, בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם.
  3. ביטוחים שנרכשו בעבר – פוליסות שאינן בתוקף, מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני
  4. כספי ירושה מקרוב משפחה שנפטר– חשבונות בנק, חסכונות, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.