ביטוח קרוואנים מטריקס אורן איילון

מטריקס סוכנות לביטוח ואורן איילון מבטחים מאות קראווניסטים בישראל. שיתוף פעולה שעשינו עם בעלי קראוונים ויצרני קרוואנים העניק לנו מידע רב, בצורך הייחודי של בעלי קרוואן לביטוח. קרוואן משלב את הבית עם הרכב ולכן הביטוח של קרוואן צריך לשלב גם הוא את כל הסיכונים והסעיפים שרלוונטיים לאורח חיים זה.

 מה כולל ביטוח קרוואן?

הכיסוי:

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף לקרוואן למעט פריטי התכולה הכלולים בקרוואן (BUILD IN) ופריטי תכולה נוספים אחרים אינם מכוסים במקרה של גניבה/פריצה/נזק בזדון למעט מקרה של גניבת הקרוואן בשלמותו.
הביטוח המקיף כולל:

  • ביטוח צד ג’ עד לסכום 400,000 ₪ כלול בביטוח מקיף. ניתן לרכוש הגדלת סכום ביטוח בתוספת פרמיה.
  • נזק לשמשות אינו מכוסה אלא אם ניזוק הקרוואן בחלקים נוספים.
  • שווי הקרוואן נקבע לפי חשבונית רכישה או הסכם רכישה. בקרוואן “יד שניה” לפי הצהרת המבוטח.
  • ניתן להוסיף פרטי תכולה לפי קבלות רכישה או הצהרת המבוטח. (תכולה אינה מכוסה כנגד פריצה/גניבה)

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ניתן לרכוש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

ביטוח חובה

ביטוח חובה לקרוואן עפ”י חוק.

מיגון נדרש בביטוח מקיף

 בקרוואן נגרר -שווי הקרוואן עד 149,999 ₪ סנדל על הגלגל + מנעול תלי 16 מ”מ ו/או כיסוי פלדה לכף היצול (התקן רתום) הננעל אף הוא במנעול תלי 16 מ”מ בכל עת שהקרוואן חונה ואינו מאויש.

מ 150,000 ₪ – מערכת איתוראן

תוספות להרחבת כיסוי בתוספת פרמיה

רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי טרור.