ליווי ותכנון פיננסי מותאם אישית

תכנון פיננסי הינו תהליך מתמשך, אשר במהלכו אנו מלווים את המשפחה בגיבוש אסטרטגיה לתיק הנכסים המשפחתי בהתאמה לצרכים האישיים והמשפחתיים תוך התייחסות לכלל המקורות הכנסה, ירידה לפרטים וראייה כוללת של מטרות העל של המשפחה.

ליווי מקצועי מסייע להגיע ליעדים שהוצבו ולשמור על רמת חיים רצויה במעבר לפרישה, לכן בכדי להביא למקסום החסכונות נדרש מעקב וניהול שוטף באופן עקבי ביחס לכלל האפיקים המושקעים תוך ניצול הטבות המס המרבי, ביצוע שינויים התאמת תמהיל ההשקעות לצרכי המשפחה ולמצבי השוק המשתנים זאת לצורך יצירת בסיס לצמיחה כלכלית ובניית תשתיות פיננסיות שיעמדו לרשותנו בכל עת.

 

לאור המגוון של מכשירים פנסיוניים למטרות חיסכון לטווח ארוך. הפתרונות השונים נבדלים זה מזה בהטבות המס, העלויות, הנזילות, סכומי המינימום ועוד, ולכן חשוב להכיר את מגוון האפשרויות – על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

נשמח לבצע עבורכם בחינה מורחבת של כלל החסכונות ומקורות ההכנסה לבניית אסטרטגיה נכונה עבור ההון המשפחתי-

בפגישתנו נבחן יחד ונראה את התמונה המלאה – על ידי מיפוי תיק נכסים פנסיוני, אפיון צרכים, הגדרת מטרות ואבני דרך, התאמת רמת סיכון, בניית תחשיב כלכלי – הכנסות/הוצאות והקטנת עלויות ביטוח, בחינת חלופות בהתאם לצורך.

התכנון הפיננסי מתבצע על ידי מתכננים פיננסים מומחים, ידע רב וניסיון ארוך שנים בתחומים הפיננסים השונים: פנסיה גמל והשתלמות. השקעות בשוק ההון. מיסוי בפרישה וניהול סיכונים.