ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח המיועד בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים (רופאים, עורכי דין רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים ועוד) ולעסקים, להכנה מפני תביעה אזרחית על נזק שגרמו בתום לב במסגרת פעילותם המקצועית (נזק ללקוח או נזק לצד שלישי). במסגרת זו נכלל גם ביטוח אחריות דירקטורים הניתן לדירקטורים בחברות ציבוריות, לשם הגנה מתביעה של בעלי מניות בחברה. ביטוח זה אינו כולל הגנה מתביעה פלילית.

מאפייני הביטוח

כיוון שיש הבדלים ניכרים בין עיסוקים שונים, פוליסות ביטוח אחריות מקצועית מותאמות לעיסוק הספציפי שהן מבטחות. פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מפרטת את סוגי המעשים והמחדלים המבוטחים במסגרתה, ואת הפיצוי שיינתן בקרות מקרה הביטוח. פיצוי זה כולל בדרך כלל מימון של ההגנה המשפטית הנדרשת ומימון הפיצוי לתובע אם ייפסק כזה. ככל ביטוח, גם ביטוח אחריות מקצועית ניתן תמורת פרמיה המשולמת לחברת הביטוח, וכולל השתתפות עצמית בקרות נזק.

ביטוח של אדם העוסק בעיסוק הדורש רישיון מותנה בכך שלאדם אכן יש את הרישיון הנדרש או תעודת הסמכה למקצוע.

הפוליסה מחריגה הגנה מתביעות בגין הטרדה מינית במסגרת הפעילות המקצועית.

ביטוח לפי מועד האירוע או מועד התביעה

תביעה בגין רשלנות מקצועית מוגשת לפעמים זמן רב לאחר האירוע שגרם את הנזק. בהתאם לכך, פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הן משני סוגים:

  • פוליסות החלות על אירועים שהתרחשו בתקופת התוקף של הפוליסה (כלומר לפי “מועד האירוע”)
  • פוליסות החלות על תביעות שהוגשו בתקופת התוקף של הפוליסה (כלומר לפי “מועד התביעה”).

יש לשים לב להבדל זה בעת החלפת חברת ביטוח, משום שהבדל עלול לגרום למצב של חוסר ביטוח. דוגמה: רופא ביטח עצמו בשנת 2021  בחברה א’ בפוליסה לפי מועד התביעה, ובשנת 2022  בחברה ב’ בפוליסה לפי מועד האירוע. לכאורה היה מבוטח ברציפות בשתי שנים אלה.

אלא, שבשנת 2022  הוגשה נגדו תביעה בגין טיפול רשלני שנתן בשנת 2021 . התוצאה תהיה ששתי החברות יתנערו מחובתן לפצותו, והוא ימצא עצמו ללא ביטוח לאירוע זה.

מבוטח בפוליסה לפי מועד התביעה יזדקק לביטוח גם במשך שנים אחדות לאחר פרישתו מפעילות מקצועית, שמא תוגש נגדו תביעה בשנים אלה. פוליסה לפי מועד התביעה כוללת לעיתים גם תקופה רטרואקטיבית, כלומר ביטוח בגין אירועים שהתרחשו לפי מועד עשיית הפוליסה והמבוטח לא ידע שהם עלולים לחשוף אותו לתביעה, אך תביעה בגינם הוגשה לאחר מועד עשיית הפוליסה.

מה מיוחד במטריקס?

מטריקס מבטחת מאות בעלי מקצוע כמו מאמני כושר, מאמני טניס, מאמני קרב מגע, מדריכים למינהם בביטוח אחריות מקצועית ומשלבת ללקוחות בביטוח גם אחריות כלפי צד שלישי שמכסה את חבותו של הלקוח באופן מלא.

לפרטים נוספים והצטרפות מלאו את פרטי הקשר וניצור קשר בהקדם.