ביטוח ביטול טיסה לחו"ל מכל סיבה

תנאי רכישה ✔ ניתן לרכוש ביטוח לביטול נסיעה עד 7 ימים ממועד ההזמנה והרכישה הראשוני.
✔ ניתן לרכוש ביטוח לביטול הטיסה כל עוד מועד הנסיעה גדול מ- 15 יום.
✔ ניתן לרכוש טיסות שהוזמנו ושולמו בכסף בלבד. לא ניתן לבטח טיסות שהוזמנו על ידי נקודות, שוברים, זיכויים, וואצ’רים או כח הטבה דומה.
✔ ניתן לבטח עד 12 נוסעים ועד לסכום מקסימלי של 20,000 דולר אמריקאי בפוליסה.
✔ ניתן לבטח שירותי טיסה ושירותים משלימים שנרכשו מאת תאגיד (חברה או עוסק מורשה) בלבד.
עיקרי תנאי הפוליסה ניתן לבטל את הטיסה עד 12 שעות לפני העלייה למטוס מישראל.
המבוטח יכול לבטל את הטיסה מכל סיבה שהיא ביוזמתו ולקבל החזר של 80% עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו לו לאחר הביטול.
הביטוח מכסה רק ביטולים ביוזמת המבוטח. במידה והטיסה בוטלה לפני יוזמת הביטול של המבוטח, הביטוח לא יכסה החזר הוצאות (האחריות להיחזרים תהיה על הגורם שביטל את הטיסה).
קבלת החזר כספי עבור הטיסות וכל השירותים שבוטחו, מותנת בביטול מקטע הטיסה הראשון שנעשה ביוזמת הלקוח (הטיסה היוצאת מישראל).
החזר עבור השירותים הנוספים שבוטחו תלויים בביטול הטיסה היוצאת מישראל. לא יהיה ניתן לבטל ולקבל החזר רק עבור טיסת חזור ושירותים הנוספים.
מה לא ניתן לבטח ♦ טיסות ו/או שירותים נוספים שנרכשו על בסיס נקודות, שוברים, זיכויים, וואצ’רים או שובר מתנה או זיכוי כספי שקיים אצל ספק התיירות כנגד התחייבות קודמת.
♦ דירות נופש שהוזמנו דרך AirBnB.
♦ קבוצות/נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור העובדים שלה או נסיעות למטרת תחרויות רובוטיקה/ריקודים/ספורט ועוד.
♦ שני ביטוחים שונים עבור 2 טיסות מקבילות לאותם תאריכים.
♦ נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור העובדים שלה.

עדכון חשוב מתאריך 15.8.2023:

הגדלנו את מספר ימי הרכישה של הביטוח בחלק מן הטיסות:

טיסות שמועד יציאתן מעל 3 חודשים- יהיה ניתן לבטח עד 14 יום מרגע ההזמנה והרכישה של הטיסה/ חבילת נופש.

טיסות שמועד יציאתן פחות מ-3 חודשים- ניתן לבטח עד 7 ימים ממועד רכישת ההזמנה ובתנאי שמועד הנסיעה מעל 15 יום מרגע רכישת הפוליסה.

עדכנו כי ניתן לבטל את הטיסה והשירותים המבוטחים בפוליסה עד 6 שעות לפני העלייה למטוס מישראל ובכך לתת כיסוי מקסימלי ושקט נפשי ממש עד הרגע האחרון. (עד היום היה ניתן לבטל את הטיסה עד 12 שעות לפני ההמראה).

לרכישת הביטוח הקליקו הקישור רכישת ביטוח ביטול נסיעה לחול.

להורדת פוליסת הביטוח הקליקו “תנאי פוליסה לביטול טיסה מכל סיבה