ביטוח נסיעות לחו"ל

הכיסוי הביטוחי לנסיעות לחו”ל הוא בסיסי, הוגדר כך על ידי הפיקוח על הביטוח,  בכל חברות הביטוח וכולל הוצאות רפואיות עד לגבול האחריות שנקבע בפוליסה.

ניתן לרכוש הרחבות לפוליסה הבסיסית כמו כבודה, ביטול/קיצור נסיעה, הרחב לקורונה, ספורט אתגרי ועוד.כיסוי
 גבול אחוריות להוצאות רפואיות   5,000,0005,000,0005,000,000ללא הגבלה5,000,000
 הוצאות בגין תרופות  4001,5001,5001,500450
 חבות כלפי צד ג’  100,000150,000100,000150,000100,000
 איתור חיפוש וחילוץ 250,000250,000500,000300000250,000
 טיפול חירום בשיניים  5504001,500600550
 כבודה 2,5002,2502,5002,0002,500
 ביטול  נסיעה מסיבה רפואית  4,0005,0006,0007,0004,000
  קיצור נסיעה מסיבה רפואית  8,0007,0006,0008,000
לא ניתן לרכוש בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 ניתן לרכוש גם בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 ניתן לרכוש גם בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 לא ניתן לרכוש בעת מחלקה של קרוב מדרגה 1 
המשך טיפול רפואי בארץללאכלול ללאללאללא
 הריון בכפוף לסיום הנסיעה לפני שבוע 32, הריון מעל גיל 39 בתוספת רפואית 250,000$ הריון עד שבוע 32 למבוטחת עד גיל 42 350,000$ הריון עד שבוע 32 למבוטחת עד גיל 42 200,000$ הריון עד שבוע 30 200,00 בכפוף לסיום הנסיעה לפני שבוע 31,הריון מעל גיל 42 בתוספת רפואית 250,000$
השתתפות עצמית 50$ למעט שימוש בכרטיס פספורטכארד50$ למעט שימוש בכרטיס באפליקציהללא 50$ למעט שימוש בכרטיס באפליקציה