למה חשוב לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל מוקדם לנסיעה ולא לחכות לרגע האחרון?

רבים מאיתנו משאירים את הנושא החשוב ביותר של הביטחון האישי שלנו לנסיעה לחו”ל לרגע האחרון, ולמעשה לא יודעים כמה חשוב לעשות את ביטוח הנסיעה מוקדם ככל שאפשר.

רבים לא יודעים שלמעשה הביטוח של הנסיעה לחו”ל, מכסה גם מקרים טרם הנסיעה לחו”ל כתוצאה מהצורך לבטל את הנסיעה לחו”ל מכמה סיבות.

מיום רכישת הפוליסה נחשבת התקופה לצורך שיפוי של המבוטח לביטול נסיעה עקב המקרים הבאים:

1. מקרה מוות של המבוטח או בן משפחה מקירבה ראשונה.

2. מקרה של מחלת המבוטח או בן משפחה מקירבה ראשונה אשר בגינה אושפז או רותק לביתו בהוראת רופא למשך 7 ימים וזאת בשבוע שקדם לנסיעה.

3. במקרה ופרצה שריפה בבית המבוטח לפחות 14 יום טרם הנסיעה.

4. אם זומן המבוטח למילואים בצו 8 או צו 9.

במקרים אלו יפוצה המבוטח עקב ביטול הנסיעה עבור אובדן פקדונות לנסיעה שאינם מוחזרים או כרטיסי טיסה או תשלומים ישירים שקשורים לנסיעה ששולמו מראש ולא ניתן לקבל חזרה, בכפוף לסכומים שרשומים בפוליסה.